Fotwoltaika. Nowe możliwości dla domu!

Fotwoltaika. Nowe możliwości dla domu!

Dlaczego fotowoltaika otwiera nowe możliwości dla Twojego domu? Czy oznacza to niezależność energetyczną? Cztery podpunkty powiedzą dlaczego tak jest. Po pierwsze Fotowoltaika dostarcza prąd dla Twojego domu przez cały rok! Latem instalacja generuje nadprodukcje, która jest magazynowana w sieci. W okresie zimowym gdy zużycie prądu w domu przekracza produkcje z fotowoltaiki, prąd jest pobierany z…